Oferujemy:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • występowanie w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych.
HELP GROUP